Traffic Hunters Results

Traffic Hunters Results

Các bạn thân mến,

Đã đến thồi điểm để tóm tắt kết quả của cuộc thi HUNTERS TRAFFIC!

 

Trong tuần qua, chúng tôi đã xác minh tất cả các đăng ký cho dù họ là giả hay thật. Chỉ có đăng ký hoạt động đã được công nhận và được tính. Vì vậy, những WINNERS CỦA CUỘC THI LÀ:

 

7000$ — topofworld

4000$ — marketingmachine99

3000$ — Farsullah

2000$ — Adam_Jenkins

1000$ — crazymonkey

1000$ — wiiner01

1000$ — helloworld111

650$ — affpaying

650$ — UCtrai

650$ — mojolady

 

Đội AdCombo xin chân thành chúc mừng vì sự tham gia tích cực và cuộc chiến thực sự!

 

Cần lưu ý rằng cuộc chiến thực sự khó khăn và nhiều người tham gia cho thấy kết quả bất ngờ tốt. Theo đó, ngoài việc trao giải thưởng đến những người chiến thắng, chúng tôi quyết định sẽ phân biệt những người tham gia xuất sắc nhất và thiết lập các đề cử đặc biệt cho họ. Xin vui lòng chào đón:

 

pornogiusto – Cách giới thiệu hiệu quả nhất – $ 650

BogSeo – Chi nhánh hiệu quả nhất – $ 650

vnsocial – Chương trình giới thiệu sáng tạo nhất – $ 500

fan-fan – $100 promo code

nehemias — $100 promo code

kashiefh — $100 promo code

registration — $100 promo code

intervent — $100 promo code

 

Chúng tôi xin chúc mừng tất cả những người tham: các trang landing của họ, các nghiên cứu trường hợp thú vị, banner và vv. Đội AdCombo đánh giá cao về công việc của các bạn. Cảm ơn và hãy cố gắng làm việc tốt!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *