Hãy gặp AdCombo tại AD:TECH 2017

Hãy gặp AdCombo tại AD:TECH 2017

Xin chào các bạn!

#AdComboTeam liên tục tham dự tất cả các cuộc hội thảo quan trọng nhất đối với những người làm việc trong Affiliate Marketing.

Địa điểm dừng tiếp theo – Ad:tech India, New Delhi, Ấn Độ.

Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3, chúng tôi sẽ tham dự sự kiện số 1 về marketing và media technology của Ấn Độ, nơi này sẽ có nhiều nội dung hữu ích, cơ hội kết nối hiệu quả, và nhiều người cảm hứng!

Nhóm chúng tôi sẽ đứng tại both №10. Chúng tôi rất mong được gặp nhiều bạn bè! Nếu bạn muốn có một cuộc nói chuyện riêng với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với một trong những người sẽ có mặt tạiAd:tech India:

Nguyễn AdCombo Nina (Affiliate Department)
https://nguyenth.youcanbook.me/
Skype: ninelnguyen
Email: nguyenth@adcombo.com

Alex Grus (Business Development Department) https://adtechalexgrus.youcanbook.me/
Skype: lex.adcombo
Email: alex.grus@adcombo.com

Helen Atroshchenko (Mobile Department)
https://helenadcombo.youcanbook.me
Skype: helen.atro
Email: helen@adcombo.com

Nataly AdCombo (PR Department)
https://natalyadcombo.youcanbook.me/
Skype: natalia.a.golubova
Email: natalia.a.golubova@gmail.com

#AdCombo #adtech #adtech17


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *